Chứng nhận chất lượng G.C Food – Safe Food – Happy Life

Với quy trình quản lý chất lượng, sản phẩm nha đam của G.C Food đã đạt được chứng nhận chất lượng cao nhất trong các sản phẩm thực phẩm.

ISO 22000:2005

2015

BSI United Kingdom

 

FSSC

2017

BSI United Kingdom

SGS Testing

Yearly

BSI

Annual

FDA

Annual

Certification of food hygiene and safety issued by Dong Nai province

HALAL

USDA