QUAN HỆ CÁC CỔ ĐÔNG

Tầm nhìn

“Tạo ra một thế giới HẠNH PHÚC thông qua việc cung cấp chuỗi thực phẩm HẠNH PHÚC”

 

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Làm chủ

Chúng tôi là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả công việc chăm chỉ và nhất quán của mình. Chúng tôi chủ động lập phương án, giải pháp để thực hiện bằng được mục tiêu của mình.

Cam kết

Chúng tôi cam kết làm việc hết mình để cùng nhau phát triển sự nghiệp và mang đến cho khách hàng Thực phẩm hạnh phúc hàng ngày.

Nhất quán

Chúng tôi nhất quán trong lời nói, hành động và tuân thủ các Giá trị cốt lõi của mình, để khách hàng và đội ngũ của mình có thể tin tưởng khi làm việc nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Hệ thống

Chúng tôi luôn tuân thủ hệ thống để làm việc vì lợi ích của Công ty và Khách hàng.

Đội ngũ

Chúng tôi là thành viên và cũng là người lãnh đạo Công ty, cùng chung một Tầm nhìn và Sứ mệnh -"One Team One Dream"

Đào tạo

Chúng tôi tham gia các chương trình đào tạo, tự đào tạo bản thân, đào tạo lại cho đồng nghiệp và những người xung quanh.

Lòng biết ơn

Chúng tôi biết ơn những điều nhận được mỗi ngày. Chúng tôi biết ơn Thiên nhiên, Khách hàng, Gia đình và Đồng nghiệp của mình

Hạnh phúc

Thành công và sự hài lòng của khách hàng là hai điều giúp chúng tôi hạnh phúc hàng ngày.

Thông điệp của tổng giám đốc