×
Thông báo mời họp & Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên GCF năm 2023

Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023. (cập nhật bổ sung)


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF), MSDN: 3602503768 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian:

Đại hội đồng cổ đông diễn ra từ lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2023 (thứ sáu).

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023)

2. Địa điểm: Phòng Vip 3&4, Lầu 3 - Sheraton Hotel & Tower (Số 88 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Nội dung:

Theo Chương trình Đại hội đính kèm thư mời.

4. Tài liệu Đại hội:

Chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty: www.gcfood.com.vn (Cổ đông).

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 15/03/2023.

- Trường hợp không tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu gửi kèm) gửi về GCF (số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), bản chụp/scan gửi qua zalo số 07.6666.3233 trước ngày 25/03/2023.

- Tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD và Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền).

- Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT. SĐT: 07.6666.3233. Email: phapche@gcfood.com.vn hoặc info@gcfood.com.vn

Trân trọng thông báo!