×
Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Thư mời họp, Xác nhận/Ủy quyền tham dự, Chương trình, Quy chế: TẠI ĐÂY

2. Các Tờ trình, Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: TẠI ĐÂY

        Kính gửi Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF), MSDN: 3602503768 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông diễn ra từ lúc 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2024 (thứ sáu) theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/02/2024.

2. Địa điểm: Phòng Vip 3&4, Lầu 3 - Sheraton Hotel & Tower (Số 80 đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Tài liệu Đại hội: Chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty: www.gcfood.com.vn (Cổ đông).

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 20/02/2024.

- Trường hợp không tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu gửi kèm) gửi về GCF (số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), bản chụp/scan gửi qua zalo số 07.6666.3233 trước ngày 10/03/2024.

- Tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD và Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền).

- Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Lê Tiến Hòa – Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty. SĐT: 07.6666.3233. Email: phapche@gcfood.com.vn

Trân trọng thông báo!

Lưu ý: Chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

 

Trân trọng./