×
Hội nghị chuyên đề về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2024 tại Ninh Thuận

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2024. 

Hội nghị nhằm làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời gian qua; qua đó để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần đẩy nhanh phát triển hiệu quả và bền vững trong thời gian tới. 

grid-capture-51711769175.jpggrid-capture-41711769175.jpggrid-capture-31711769047.jpg

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/hoi-nghi-chuyen-de-ve-phat-trien-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-nam-2024-tai-ninh-thuan-7294485.html