×
'Vua nha đam' đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi

Với mục tiêu lãi sau thuế năm 2024 đạt 57 tỷ đồng, tăng 98% so với thực hiện năm 2023, GC Food dự kiến sẽ dành ra khoảng 42 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông công ty.

Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food - UPCoM: GCF) đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2024 đạt 573 tỷ đồng, tăng 21% so với kết quả năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hơn 52 tỷ đồng, tăng 98% năm trước.

Đây là những thông tin sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của GC Food vào ngày 12/04/2024 tại Tp.HCM.

Với mục tiêu kinh doanh đề ra, GC Food dự kiến chia cổ tức năm 2024 với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu và tiền mặt, tương đương hơn 42 tỷ đồng.

Ngoài ra, GC Food dự kiến phát hành hơn 4,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỉ lệ 16%. Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là 49,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa trên BCTC kiểm toán đến ngày 31/12/2023. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Song song đó, “vua nha đam” dự kiến phát hành tối đa 1,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm phát hành trong vòng 1 năm kể từ ngày phương án được phê duyệt.

Đại diện GC Food nhận định, kinh tế thế giới năm 2024 với nhiều biến động và rủi ro sẽ tiếp tục tạo nên những cơ hội và thách thức đan xen đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế đất nước nói chung và GC Food nói riêng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế số và các xu hướng chuyển đổi xanh sẽ tạo ra những cơ hội lớn để GC Food tăng tốc, bứt phá.

Với tình hình trên, chiến lược GC Food sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cốt lõi của công ty theo hướng tăng cường công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu để tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh; trở thành công ty hàng đầu về sản xuất và chế biến thực phẩm chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước.

Đồng thời, GC Food tiếp tục đầu tư vào mảng cốt lõi, có lợi thế là nha đam bao gồm: Phát triển vùng nguyên liệu nha đam quy mô lớn, mở rộng phòng nuôi cấy mô nha đam, sản xuất mỹ phẩm từ nha đam, sản xuất nước ép nha đam…

Đáng chú ý, công ty sẽ thực hiện dự án xưởng cấy thạch dừa tại Bến Tre; thành lập công ty mới là Công ty cổ phần Nước giải khát Sài Gòn Nhiệt đới - Saigon Tropical Drinks sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao

https://baomoi.com/vua-nha-dam-dat-muc-tieu-loi-nhuan-tang-gap-doi-c48797122.epi


Nguyễn Phương Anh