×

“Vua nha đam” đặt kế hoạch 2024 lãi gấp đôi 52 tỷ đồng, chốt có đối tác chiến lược

Tham vọng của GCF và các công ty con không phải là doanh nghiệp nổi tiếng về sản phẩm nữa mà nổi tiếng về ESG, ứng dụng công nghệ, tăng lợi thế cạnh tranh trong nước và các nước Thái Lan, Malaysia.

GCF đặt mục tiêu 2024 lãi sau thuế gấp đôi

CTCP Thực phẩm G.C (GCFood, UPCoM: GCF) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024, tổ chức ngày 12/04, kế hoạch kinh doanh, chi cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành ESOP và bầu thay thế 1 thành viên HĐQT.

“Vua nha đam” đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi

Với mục tiêu lãi sau thuế năm 2024 đạt 57 tỷ đồng, tăng 98% so với thực hiện năm 2023, GC Food dự kiến sẽ dành ra khoảng 42 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông công ty.

'Vua nha đam' đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi

Với mục tiêu lãi sau thuế năm 2024 đạt 57 tỷ đồng, tăng 98% so với thực hiện năm 2023, GC Food dự kiến sẽ dành ra khoảng 42 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông công ty.

GC Food đặt mục tiêu năm 2024 doanh thu trên 572 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 52 tỷ đồng

Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food, mã GCF - UPCoM) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 vào ngày 12/04/2024 tại TP.HCM.

GC FOOD đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi trong năm 2024

(PLVN) - Sau khi công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food - mã chứng khoán: GCF) tiếp tục công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2024 với nhiều thông tin đáng chú ý. Theo đó, năm 2024, GC Food đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 573 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ (tăng gấp đôi năm 2023), tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt trên 30% trong vòng 5 năm tới.